REGULAMIN OBROTU PALETAMI MW-DOM

 1. Postanowienia ogólne
  1.1. Hurtownia MW-Dom w regulaminie określa zasady obrotu paletami pomiędzy MW-DOM Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (05-800 Pruszków), NIP: 118-208-61-88 (zwaną dalej “Sprzedającym”), a nabywcą towarów (zwanym dalej “Kupującym”).
 2. Rodzaje palet
  2.1. Towary sprzedającego są dostarczane na: – Paletach zwrotnych (Paleta Euro, paleta drewniana 80×120, paleta KN, paleta Kostka, paleta Certus, paleta h+h, paleta GK, paleta zwykła) – Paletach bezzwrotnych (paleta Bolix, paleta Atlas, paleta Weber, paleta Ytong, paleta zwykła Baumit, paleta zwykła Sopro)
 3. Palety bezzwrotne
  3.1. Palety bezzwrotne nie podlegają zwrotowi ani korekcie.
 4. Fakturowanie palet
  4.1. Palety są fakturowane jako odrębna pozycja na fakturach VAT wystawianych przez sprzedającego.
 5. Zwrot palet
  5.1. Sprzedający dopuszcza możliwość zwrotu palet w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty sprzedaży.
 6. Stan palet
  6.1. Palety muszą być nieuszkodzone.
  6.2. Ich stan oceniany jest przez pracownika magazynu.
 7. Potwierdzenie zwrotu
  7.1. Zwrot palet potwierdzany jest dokumentem przyjęcia, na podstawie którego sprzedający wystawia kupującemu korektę lub usuwa daną pozycję z dokumentów WZ i nie fakturuje jej w następnym okresie rozliczeniowym.
 8. Odbiór palet z budowy
  8.1. Istnieje możliwość odbioru palet od kupującego bezpośrednio z budowy przy kolejnej dostawie.
  8.2. Warunkiem jest zgłoszenie chęci zwrotu palet przy składaniu zamówienia.
  8.3. Palety powinny być przygotowane w jednym dostępnym miejscu, a ich załadunek leży po stronie kupującego.
  8.4. Załadunek nie powinien trwać dłużej niż 30 minut. Za każdy dodatkowy czas załadunku powyżej 30 minut doliczana jest opłata 180 zł/h.
 9. Odbiór palet w innym terminie
  9.1. Istnieje możliwość odbioru palet w innym, dogodnym terminie dla sprzedającego.
  9.2. Koszt odbioru zgodny jest z cennikiem usług transportowych dostępnym w siedzibie MW-DOM.
  9.3. Przygotowanie palet do odbioru musi spełniać warunki określone w punkcie 8.
 10. Odmowa przyjęcia palet
  10.1. Sprzedający może odmówić przyjęcia palet, jeżeli: – Czas zwrotu jest dłuższy niż 90 dni, – Palety są uszkodzone, – Palety nie zostały zakupione u sprzedającego, – Palety zostały źle przygotowane do odbioru.
 11. Palety uszkodzone lub niepochodzące od sprzedającego
  11.1. W przypadku dostarczenia przez kupującego palet uszkodzonych lub palet niepochodzących od sprzedającego, kupujący jest zobowiązany do odebrania ich na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty dostawy.
  11.2. Po tym terminie palety zostaną zutylizowane.
 12. Odpowiedzialność za palety
  12.1. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za palety od momentu ich dostarczenia aż do momentu ich zwrotu lub odebrania przez sprzedającego.
 13. Dodatkowe opłaty
  13.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych opłat w przypadku, gdy załadunek palet trwa dłużej niż 30 minut lub gdy odbiór palet wymaga dodatkowych działań logistycznych.
 14. Zmiany regulaminu
  14.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
  14.2. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej sprzedającego lub innym kanałem komunikacji z kupującym.